21/6/16

Haiku, de Kobayashi IssaResultado de imagen de issa kobayashi


Nobotoke no 
hana no saki kara 
tsurara kana

野仏の鼻のさきからつららかな

Campos búdicos
hace frio, por la nariz 
van carámbanos


Kobayashi Issa

Versión de Henri de Melun